rosavinkel - link til alternative navigations-side

Haiku - Mit første forsøg med chops - skabelon er stjålet fra Ray Rasmussen
Før du får noget galt i halsen, og påstår at det er mig der ingenting ved om Haiku, så vil jeg bare sige, at dette er min opfattelse, sådan som jeg oplever tingene. Føler du dig provokeret af noget af det jeg siger her, så sig til, lad os mailes om det, det kunne jo være at vi hver især kan lære noget! ;-)
Tilmelding til Haiku på "Skandinavisk" - en mail-liste.
Mine Haiku

Haiku er en gammel Japansk "digt-form", meget streng i opbygning og selve de regler man skriver efter.

I 1970-72 gik jeg på HF, på Slagelse HF-kursus. En dag "græssede" jeg langs hylderne på Biblioteket. Jeg var dengang som nu meget interesseret i Japansk kultur - og da en bog, jeg tog ned af hylden havde en Japansk udseende forside, så skulle jeg have den med hjem.

Bogen var:
"Haiku" : introduktion og 150 gendigtninger ved Hans-Jørgen Nielsen, kalligrafi: Reiko Okada
Udvalg af japanske Haiku-digte, både klassiske og moderne, som på grund af deres miniatureform, improvisationer samt underfundige og absurde formuleringer har haft stor betydning for moderne amerikansk og europæisk lyrik (som der står på "www.bibliotek.dk").

Efter at have læst bogen flere gange, skrev jeg mange "Haiku" - eller forsøgte skulle jeg vel nærmere sige ;-)
På et tidspunkt blev jeg træt af det. 17 stavelser - jeg talte og talte, men der stod jo at det skulle være 3 linjer og 17 stavelser....... Jeg syntes altså ikke at den lethed og friskhed i denne miniatureform, som det blev beskrevet, var særlig tydelig! Nåh men så var det vel bare fordi jeg ikke skulle skrive "Haiku", og glemte så "næsten" alt om det.......

Men, efteråret 2002, sidder jeg på et tidspunkt og surfer på Nettet. Jeg ser noget om Japan, Japansk arkitektur, musik, teater, teceremonier - og så også Haiku. Jeg søger videre, det der Haiku var jo spændende, jeg har alligevel ikke helt glemt det (har også flere notater jeg har lavet i årenes løb, og som senere er blevet til Haiku-forsøg)....

Jeg finder pludselig ud af, at Haiku er rigtig meget mere end 3 linjer og 17 stavelser. Jeg finder ud af at de 17 stavelser vist er en fejloversættelse på et tidspunkt eller i hvert fald en fejlforståelse, måske en fejldefinition.... - det er 17 on(ji) (Japanske lydtegn), og slet ikke stavelser (som vi Europæer tænker os dem) det drejer sig om. Pludselig er der noget der går op for mig - jeg forsøger igen - og kommer i forbindelse med WHC (World Haiku Club), kommer med i en af deres begyndergrupper. Og nu ser jeg hvad Haiku også kan være, jeg læser om Haiku øjeblikke/oplevelser, om nutid, jeg læser om forskellige "skrive-teknikker", jeg læser om den Haiku-kultur der findes derude i cyberspace......

Takket være Amazon.com, finder jeg nogle af de bøger jeg bliver anbefalet, køber nogle af dem - og så er jeg solgt til "stang-lakrids".................

Der er dog et stort MEN - og det er at der ikke findes nogen literatur på Dansk, bortset fra mit, ovennævnte, første forsøg. Hvad der ellers findes er noget der kaldes Haiku, men skrives strikst efter reglen om 3 linjer og 17 stavelser, og det kan da godt være at det ser ud som Haiku, men jeg opfatter det ikke som "rigtig Haiku"........ bliver du provokeret herved, så er det jo kun godt, det kunne jo være at vi kunne starte en kommunikation om dette emne.
Jeg er ikke særlig litteratur-vidende.
Jeg er ikke noget sprog-geni.
Jeg taler ikke så godt Engelsk at det gør noget - men alligevel har jeg taget mig den frihed at kontakte nogle af forfatterne til de tekster, jeg linker til i min tekst. De steder hvor du ser et lille Dannebrogs-flag efter linket, vil du kunne finde et forsøg på en oversættelse til Dansk. Jeg skriver at det er et forsøg, fordi det er undertegnede der har gjort forsøget som oversætter ;-)


dannebrog = samme tekst men på Dansk - mit ringe forsøg!

Nogle definitioner Japansk/Engelsk: Og en anden 'en, som fortæller hvad Japanske "stavelser" egentlig er for en størrelse, ret interessant egentlig (det viser sig at heller ikke onji eksisterer mere, men læs selv): Men da jeg ikke kan skrive Haiku som en Japaner, og slet ikke har den fulde forståelse for den Japanske kultur, så skriver jeg efter et andet regelsæt - et vesterlandsk regelsæt så at sige.
For eksempel:

Det grundlæggende er, at man skal glemme alt hvad man har lært i Dansk-timerne om tekstanalyse (hurra!), og lade intuitionen og det umiddelbare råde (dobbelt hurra!).

Regelsættet kan udtrykkes som dette:
 1. Aha - Haikuøjeblikket
  Aha! - Et haikudigt udtrykker et enkelt øjebliks virkelighed - som virkeligheden i mørke, belyst af en blitz. Det får andre mennesker til at få samme oplevelse af netop det øjeblik, som Haiku-digtet fremstiller, en slags transcendental indsigt! At læseren bagefter kan sige: "Jeg var der!" - Aha!-oplevelsen, Haiku-øjeblikket."The Haiku Anthology" edited by Cor Van den Heuvel, på side xxix siges der noget som: Haikuet skal tage os direkte til Haiku-øjeblikket, og præsentere os for det træ, det blad, forårsregnen, rosen, den rustne låge i et hegn, som de er - intet mere, intet mindre. Den del af definitionerne der efter min ringe mening - er den allervigtigste!!
 2. Nutid - dette øjeblik!
  Nutid. - Et Haiku beskriver 'nuet' - hverken fortid eller fremtid - det øjeblik Haiku-oplevelsen varer. Det kan være at der kommer et nyt øjeblik to sekunder efter, men så er det et nyt digt..........
 3. Hvad, Hvornår, Hvor?
  hvad (hvad er det der sker, påvirker sanserne), hvornår (hvornår er det at det sker), hvor (hvor er det det hele sker)- kan bruges som huskeliste for hvad Haiku-digtet bør indeholde. Basho har udtrykt det som at Haiku'et er ganske enkelt hvad der sker på dette sted, i dette øjeblik, på denne måde.
 4. Objektiv
  Objektiv. - Et Haiku er en 'sand' beskrivelse af et konkret sanset Haiku-øjeblik - udtrykker derfor 'så lidt som muligt' af "digterens" personlighed (ingen "Jeg") og ingen generaliseringer - så vidt det er muligt!).
 5. Positivt
  Positivt. Haikuet har en grundlæggende positiv indfaldsvinkel. Man kan godt skrive om diverse lidt sørgelige ting, og alligevel bevare en positiv synsvinkel. Et glas kan være både halv-tomt og halv-fyldt. Man kan godt græde over en persons død og samtidig glædes over at en nyfødt pludrer - for at skære det lidt groft ud... Rumfartøjet eksploderer, men striberne trækker hæders-streger hen over himlen....
 6. Sproget
  Dagligdags sprog. Der bruges ikke fremmedord og underlige ordstillinger, avancerede bøjninger og grammatikalske finurligheder hører ikke hjemme i et Haiku. Det drejer sig om beskrivelsen af den "enkle" situation - Haiku øjeblikket, som beskrives med enkle og ligefremme ord.
 7. Uden poetiske udredninger
  Poesi. - Et Haiku udelader sædvaneligvis metaforer, rim osv. med mindre det er en meget speciel situation, hvor oplevelsen ikke kan genskabes uden denne poetiske medvirken. I så fald vil fx. rim være på første og tredie linje......
 8. Natur og årstid
  Natur. - Et Haiku indeholder en vis del af natur/årstid/sted-beskrivelse eller henvisning: grønt blad, snefnug, snerleblomst - o.lign.
  Engelske ex. note:
  (A Dictionary of Haiku Jane Reichhold )
  På Japansk findes en lang række af ord (kigo) der antyder på hvilken årstid Haiku-digtet foregår. Ellers en menneskelig forbindelse med naturen.
 9. Linjer
  Linjer. - Et Haiku består af 3 linjer - eller en hvis det er mere passende........ se også bemærkningerne om visuelle effekter. De tre linjer kan også være med til at understege Haiku'ets opdeling i "billeder". På Japansk skrives Haiku fx. også i en lodret linje.
 10. Stop - Japansk "tegnsætning"
  Stop. - På Japansk findes et "stop-ord" (kireji) på 1 el. 2 onji, som desværre ikke oversættes. Men det antyder et skift i betydning - skifter billede så at sige, en slags tegnsætning. Der kan bruges et "skilletegn/pausetegn (- ~ ...), for at understrege afbrydelsen, skiftet.
 11. Billeder - forskellige situationer
  Billeder - Situationer. - Et Haiku består af et eller højest to "billeder", som kan sættes i forbindelse med hinanden, sættes i modsætning til o. lign - se skriveteknikker. Hvis kun et "billede", kan der være tale om at se "billedet" fra alternative vinkler - på en anden måde.
 12. Dualisme
  I forordet til "The Classic Tradition of Haiku, An Anthology" Edited by Faubion Bowers står der, at Haiku indeholder en dualisme som kan beskrives ved nær/fjern, høj/lav, lyd/stilhed, nutid/evighed, nær/fjern, forgrund/baggrund osv.
 13. Skriveteknikker
  Skriveteknikker. - Parallellisering (stoppet betyder at der opstår to "billeder", disse to billeder bliver parallelle størrelser i digtet - digtet virker ikke hvis et af disse billeder mangler), sammenligninger, kontrast, associationer, gåder, sanseskift, fokus-skift, "metaforer" (jo de forekommer en sjælden gang), skitseringer, dobbel-meninger, ordspil, udsagnsord/navneord-skift - flere muligheder på engelsk her:
  (Haiku Techniques Jane Reichhold )
 14. Visuelt
  Visuelle effekter. - På Japansk bliver et Haiku skrevet med smukke skrifttegn, men der gøres også forsøg på at få det til at se smukt ud som et hele. Derfor bør et ikke Japansk Haiku også skrives med smukke bogstaver, på smukt papir.............. Det etiske element, så at sige......
 15. Senryu
  Et digt som er skrevet efter anvisningerne for Haiku, som ikke indeholder "linket" til naturen, til øjeblikket (kigo) - eller som indeholder satire kaldes Senryu.
  Senryu indeholder rent menneskelige relationer, altså intet link til naturen.
  Senryu er altså 'ikke' blot, et ikke vellykket Haiku - men en form i sig selv.
  Fordommen om mislykket Haiku er desværre meget levende. Måske hænger det sammen med, at både Haiku og Senryu er fremmede digt-former - enkle og "ukomplicerede" størrelser som ikke skal dybdeanalyseres før de kan anvendes! Det er jo netop øjeblikket, lige her og nu det drejer sig om.
  "Og der er jo vigtigt at det hele skal endevendes og analyseres ihjel - ikke."
 16. Onji - lydtegn
  17 Onji/Stavelser (17 stavelser max.). - Nok den del af definitionerne der er mest storm om!! - og den der betyder mindst for mig.......
  Da Dansk Haiku ikke kan udtrykkes på samme måde som Japansk Haiku, vil forsøget på at skrive Haiku efter formen 5-7-5 onji/stavelser formentlig være en utopi - ydermere skal stopordet også tælles med og det drejer sig her om ord med 1 el. 2 onji - og stopord findes slet ikke på dansk, sååååå. Altså onji på Japansk er noget helt andet end stavelser på Dansk.
  Det var måske en god ide at læse dette - hvis du endnu ikke har gjort det: Stalking the Wild Onji: The Search for Current Linguistic Terms Used in Japanese Poetry Circles.....
  Onji/Stavelser:
  Definition of Haiku
  Desuden har selve mængderne 5 og 7 en helt anden betydning i Japan end i Danmark & Europa (Det siges at man ikke køber fx. service med 4 stk - derimod med 5 stk..), reklamer skrives med 5-7 rytme osv. (en betydning vi slet ikke kan relatere os til).
  Helt kort sagt, vil der være for megen "information", hvis man fastholder 5-7-5 stavelses konceptet - det lette og transparente forsvinder når man forsøger at presse 5-7-5 formen ned over digtet. Haiku er digtet uden ord, har Alan Watts udtrykt det - at indholdet og oplevelsen er vigtige end antallet af onji!
  Det siges at et Haiku-digt skal kunne siges under et åndedrag - "og det mål kunne måske bruges"! ;-)
  Hanne Hansen mener derimod at 5-7-5 skal tilstræbes (hun taler også om stavelser!!!(selv om de jo ikke er reelle! - "arne")):
  Haiku på Dansk
  Her er endnu en definition baseret på 5-7-5 stavelser:
  Haiku
  .
  Endnu et eksempel på en forklaring på forskellen mellem Onji og Stavelser:
  Forms in English Haiku Keiko Imaoka
  Engang imellem er udfordringen af meget faste regler også værd at tage op - og så er de 17-stavelser jo et godt sted at begynde!!!! Man kunne også tænke sig en undervisningssituation, hvor det drejer sig om stavelsernes mysterier.
  Jeg går så meget på kompromis, at jeg accepterer at det er et digt på maximum 17 europæiske stavelser ;-)
Nogle gode råd:
 • Tro ikke, at bare fordi du skriver i 3 linjer efter 5-7-5 princippet, så skriver du Haiku - efter min ringe mening har du misforstået noget helt grundlæggende om Haiku. Og jeg er ked af at sige det - Susanne Brøgger, "Lotusøje" er dejlige digte - men ikke Haiku (efter min mening og målestok)! For mig at se, er Haiku-øjeblikket langt vigtigere end 17 onji - Haiku-øjeblikket er det esentielle element så at sige.
 • 10 tips for writing Haiku
 • Bekoming a Haiku poet
PS (dette er mine sammendrag og oversættelser):
 • "The Haiku Anthology" edited by Cor Van Den Heuvel (W. W. Norton & Company, New York, London
  Side xiv & xv
  "Ideen om at alt hvad der skrives på tre linjer og har 5-7-5 stavelser er Haiku, er meget svær at få udryddes"
  "Et Haiku er ikke kun et lille kønt "billede i 5-7-5 stavelser"
  "Et Haiku er et kort digt, som registrerer et øjebliks indsigt"
  "Læseren må være villing til aktiv deltagelse - en forkert fokus, eller mangel på opmærksomhed, og der er kun en lukket dør"
 • "Haiku The British Museum" edited by David Cobb (The British Museum Press)
  side 3 - 5
  Det Japanske Haiku's 3 grund-regler:
  #1 - Korthed og fortætning - "cirka" 17 stavelser, da man bør tage hensyn til at der egentlig ikke findes stavelser (efter Europæisk målestok) på Japansk.
  "2 - En årstidsfølelse som beskrives ved helt specifikke ord (kigo), der relaterer til Japanernes 5 årstider (Måne er et efterårs ord)
  #3 - "Stop" ord (kireji) som deler digtet i to - giver mulighed for at sammensætte to billeder, to modsætninger, to parallelliseringer, en pause for eftertanke osv. Kireji oversættes ikke - men kan sættes som "_" eller "-" eller "..." eller "~".
  Haikuet virker/er, lige så snart der opstår et "samarbejde" mellem digter og læser.
 • Writing and Enjoying Haiku - A Hands-on Guide" by Jane Reichhold (Kodansha International, Tokyo, New York, London)
  #1 side 101, 17 stavelser - det har været belejligt at indføre de 17 stavelser - men da det ikke altid er muligt, anbefaler Jane Reichhold helt at droppe det princip.
  #2 side 30, målet med de 17 stavelser - da det at tælle stavelser har været brugt for at anspore til at bruge så få ord som muligt, er det en selvmodsigelse, at skulle tilføje ord eller billeder, bare for at opfylde det besluttede antal stavelser. Haikuet skal være "så kort som muligt"
 • "The Essence of Modern Haiku, 300 Poems by Seichi Yamaguchi" Translated by Takashi Kodaira and Alfred H. Marks. (Mangajin, Inc. Atlanta, Georgia)

Og nu til noget helt andet...... og dog!
Husker du:
Visuelle effekter! - På Japansk bliver et Haiku skrevet med smukke skrifttegn, men der gøres også forsøg på at få det til at se smukt ud som et hele. Derfor "bør" et ikke Japansk Haiku også skrives med smukke bogstaver, på smukt papir.............. Det etiske element, så at sige......
Hvad med indbindingen - her er nogle meget enkle men utrolig virkningsfulde indbindingsmetoder:
 • Hurtig indbinding
  Hullemaskine/huggepibe og en snor - så enkelt kan det gøres....
 • Japansk og Kinesisk!
  Her er samme indbinding - i både Kinesisk og Japanske udgaver - enkle men igen meget virkningsfulde....

Gode Haiku-links!

Har du lyst til at være med til at udvikle Dansk Haiku efter ovenstående retningslinjer, så send mig bare en e-mail....